Takmer 7% populácie Španielska investuje do kryptomien

Ako iste viete, záujem o kryptomeny neustále rastie, čoho dôkazom sú aj neustále správy zo sveta, akou je napríklad tá najnovšia zo Španielska. Podľa španielskej národnej komisie pre trh s cennými papiermi (CNMV) približne 6,8 % španielskych občanov investovalo v určitom bode svojho života do kryptomien, pričom pochopiteľne hlavným dôvodom investície bola nádej, že zarobia peniaze.

„Napriek tomu je zarážajúce, že 40% opýtaných sa domnieva, že kryptomeny sú regulované zákonom a že 29% sa domnieva, že majú rovnaké riziká ako iné investície.“

Vo výskume, ktorý uskutočnila CNMV, deväť z desiatich opýtaných odpovedalo, že videli informácie v akejkoľvek forme, ktoré pukazovali na riziká o investovaní do kryptomien. Aj po takýchto výsledkoch sa regulačný orgán CNMV stále obáva informovanosti o krypto sektore. Je však potrebné poukázať na fakt, že viac ako 50 % španielskej populácie verí, že upozornenia na riziká spojené s investíciami do kryptomien sú dostatočne jasné na to, aby si ich prečítali a pochopili ich predtým, ako vykonajú nejakú formu investície do kryptomien.

Zdroj