TAKÉTO podmienky vyžadujte hacker KyberSwap

Hacker stojaci za zneužitím KyberSwap za 46 milióov dolárov konečne zverejnil jeho nové podmienky – požaduje úplnú kontrolu nad spoločnosťou Kyber!

30. novembra hacker poslal správu adresovanú všetkým relevantným a zainteresovaným stranám. Hacker stanovil jasné podmienky vrátane kondroly nad spoločnosťou, dočasnej plnej autority a vlastníctva, všetkých dokumentov súvisiacich so spoločnosťou a všetkých aktív spoločnosti Kyber.

Výmenou za to hacker sľúbil, že odkúpi vedúcich pracovníkov spoločnosti za spravodlivé ocenenie. Taktiež prisľúbil zdvojnásobenie plati zamestancov v rámci nového režimu.

Napísal: „Nie je to sladké? Pôjdem ešte ďalej. Pod mojim vedením prejde Kyber kompletnou premenou. Už to nebude siedmy najpopulárnejší DEX, ale skôr úplne nový kryptografický projekt.“

Hacker zdôraznil, že toto je najlepšia a jediná ponuka, ktorú musia prijať do 10. decembra. AK nie, zmluva padá.

Zdroj: cointelegraph.com