Starosta New Yorku sa postavil proti ťažobnému zákonu

Ešte to nie sú ani dva týždne, čo bol v New Yorku schválený nový zákon týkajúci sa zákazu ťažby typu Proof of Work a už tu máme prvé vyjadrenie starostu New Yorku Erica Adamsa, ktorý otvorene hovorí o tom, že s takýmto zákonom nesúhlasí. Tento spôsob ťažby totiž nevyužíva 100% zelenú energiu, avšak aj napriek tomu tento návrh zákona vyvolal veľkú kontroverziu, pretože nepriamo ukladá moratórium na takmer celú ťažbu v štáte. Z toho dôvodu Eric Adam prisľúbil, že požiada guvernérku Kathy Hochul o veto zákona, ktorá ešte musí tento zákon podpísať, aby tak mohol nadobudnúť platnosť.

Adams je už dlhé roky podporovateľom kryptomien, pričom v minulosti verejne oznámil napríklad to, že svoj plat začne prijímať v BTC. Ako môžete vidieť, starosta New Yorku má čo sa týka kryptomien veľmi progresívne myslenie a domnieva sa, že práve takýto zákon by vrátil celý štát čo sa týka kryptomien do ,,doby kamennej“. Aj vďaka jeho iniciatíve je preto naďalej v hre veto tohto zákona, pričom Adams navrhuje skôr nový regulačný rámec zameraný na zníženie emisií, aby potešil obe strany.

Zdroj