Spoznaj svoju kryptomenu #9 -Nexus

Po pár dňoch tu máme ďalší diel z našej série ,,Spoznaj svoju kryptomenu“. Tentokrát ste si vybrali kryptomenu Nexus.

Ako už všetci vieme, technológia Blockchain priniesla revolúciu v digitálnom priemysle po celom svete. Prvýkrát v histórií máme možnosť presúvať naše peniaze rýchlo a bezpečne bez dosahu bánk či iných tretích strán. To najbezpečnejšie ponúka platforma Nexus.

Nexus je decentralizovaná celosvetová sieť distribuovaná prostredníctvom troch bezpečnostných kanálov, ktoré umožňujú rýchle, bezpečné a decentralizované transakcie. Tieto tri bezpečnostné kanály pre zariadenie Nexus zahŕňajú tzv. Prime Mining, Hash Mining a Nexus Proof of Stake (nPoS).

Konsenzus (súhlas, zhoda na základe diskusie) sa v spoločnosti Nexus posilňuje kombináciou hlasov v troch odvetviach: výrobcovia Prime blokov, výrobcovia Hash blokov a výrobcovia Stake blokov (na základe záujmu). Týmto spôsobom má zariadenie Nexus vrstvy siete, ktoré sa navzájom kontrolujú a vyvažujú, aby sa zabránilo tomu, že sa jedna z vrstiev stane príliš silnou a zabráni tak bezpečnosti danej siete.

Povesť ,,uzlov“ (počítačov v sieti Peer-to-Peer) a príslušných ,,Dôveryhodných kľúčov“ (adresy, ktoré dostávajú úrokové platby) je založená na ich čase, váhe a dôvere v sieti. Trust keys sú veľmi cenné, nakoľko vynakladajú veľké úsilie na vybudovanie dôvery. V súčasnosti je úroková sadzba variabilnou sadzbou, ktorá sa zvyšuje z 0,5% na 3% v priebehu jedného roka podľa toho, ako dlho sa buduje dôvera v sieti.

Okrem kontrol a zostatkov v oblasti Konsenzu a ,,Trust Keys“ spolu so sieťovo uznávanou reputáciou zabezpečujúcou väčšiu bezpečnosť a stabilitu siete, má Nexus aj súkromné kľúče pod názvom ,,Quantum Resistant Private Computer“ s 571-bitovým šifrovaním (značne bezpečnejšie ako Bitcoin). Inak povedané, Nexus slúži svetu ako najbezpečnejšia mena v oblasti kryptomien.

V súčasnosti je vo vývoji nová dátová štruktúra, ktorá umožní ľahšie úpravy siete Blockchain a taktiež umožní nahradiť súčasné systémy finančných transakcií, ako aj menej efektívne databázy. Táto nová dátová architektúra umožní sieti Nexus rásť a prispôsobiť sa spracovaniu rastúceho počtu transakcií, nakoľko sieť vyžaduje dodatočnú kapacitu. Pre najlepšiu možnú efektivitu Nexus taktiež vyvinul tzv. LLD (Lower Level Database). LLD je špecializovaná, efektívne vybudovaná databáza, ktorá drasticky zvyšuje silu spracovania a rýchlosti. Štruktúra Nexus je totiž navrhnutá tak, aby držala krok s narastajúcimi transakciami.

Spoločnosť Nexus aktívne buduje vzťahy v leteckom priemysle, aby umožnila kompatibilitu hardvérovej infraštruktúry s jej systémom transakcií. Spoločnosť Nexus vytvára základy na vysielanie blokov a siete Nexus z vesmíru. V rámci existujúcej hardvérovej infraštruktúry je šifrovanie technicky na milosti telekomunikačného a vládneho technologického priemyslu. S vývojom softvéru a hardvéru sa spoločnosť Nexus snaží oslobodiť ľudstvo od centralizovaných finančných inštitúcií.

Cieľ platformy Nexus

Cieľ platformy Nexus

Spoločnosť Nexus sa usiluje o oslobodenie ľudstva od centralizovaných systémov. Zakladateľ platformy Nexus  Colin Cantrell si myslí, že jednoduchá decentralizácia  jednoducho nestačí. Musíme decentralizovať decentralizáciu. Pomocou softvéru a hardvéru sa spoločnosť Nexus snaží vytvoriť základ pre najdynamickejší systém, aký bol kedy vytvorený. Jeho názov je Nexus Earth. Táto sieť bude sprístupnená všetkým krajinám sveta. Nastal čas decentralizovať všetko. Základy kryptomien by mali byť založené na decentralizovaných princípoch. Spoločnosť Nexus sa snaží splniť túto misiu.

„Nie každý má peniaze, ale každý má čas.“

 

Zdroj: http://www.nexusearth.com/