Spoznaj svoju kryptomenu #10 – Red Pulse Token

Red Pulse je prvým projektom ICO na platforme NEO.  Bol oznámený 19. Júla 2017 a predpredaj bol spustený 15. Augusta 2017. Cieľom bolo vyzbierať „iba“ 15 miliónov amerických dolárov, čo sa podarilo hneď prvý deň. Jediný spôsob ako sa dalo zaplatiť za tokeny bolo cez kryptomenu NEO. Red Pulse je výskumná firma so sídlom zaregistrovaným v Hongkongu a s kanceláriou v Šanghaji, pokrývajúcou udalosti na trhu ovplyvňujúce čínske spoločnosti, sektory a celkovú ekonomiku.

Zakladateľ tohto projektu Jonathan Ha prezradil, že Red Pulse sa v súčasnosti riadi podľa dvoch odstavcov, ktoré poukazujú na dôležité udalosti na trhu v Číne, posuny vládnej politiky, regulačný vývoj, vznikajúce priemyselné trendy, fúzie a akvizície, zárobky spoločnosti a sankcie. Naše hlavné hodnotové riešenie spočíva v oddelení „signálu od hluku“, keďže neexistuje dostatok ľahko dostupných informácií o trhoch v Číne. Skutočnou výzvou je vedieť, čo je dôležité a chápať kontext pre lepšie pochopenie konečného vplyvu na čínske podniky, odvetvia a celkovú ekonomiku. V súčasnosti pokrývajú odvetvia financií, techniky, internetu a spotrebiteľov, pričom produkujú osem výskumných ,,poznámok“ na jeden sektor, spolu s dvoma makroekonomickými poznámkami denne.

Podľa ich slov majú kvalitnejšie servery ako konkurencia. Citujem: ,,Naši výskumní analytici a vydavatelia obsahu úzko spolupracujú na vývoji denných výskumných poznámok. Každá poznámka sa riadi prísnym procesom počiatočnej agregácie, spracovania, analýzy a nakoniec produkcie. Výsledkom je pokrytie v reálnom čase, ktoré je aktuálnejšie, relevantnejšie a účinnejšie ako konkurenčné servery.“

RPX Token

Účelom tokenu RPX bude udržať rast informačnej platformy Red Pulse. RPX je mena používaná na riadenie nášho systému speňaženia a spolieha sa predovšetkým na výskumných spotrebiteľov, aby určili relatívne sumy platieb. RPX je možné získať aj spotrebiteľmi obsahu, ktorí chcú ďalej zvyšovať základnú odmenu RPX spojenú s výskumnými výzvami, ktoré sú pôvodne financované platformou Red Pulse. Týmto sa uprednostnia určité výskumné výzvy a budú pre výrobcov obsahu lukratívnejšie. Token RPX považujú tvorcovia za praktický a trvalo udržateľný nástroj mechanizmu riadenia našej výskumnej platformy a nemal by spadať pod definíciu finančnej bezpečnosti. Momentálne skúmajú potrebné požiadavky na registráciu v SEC.

Zhrnutie

Red Pulse má skvelý produkt, skvelý tím a tokeny majú pred sebou skvelú budúcnosť. Fakt, že je to prvé ICO na platforme NEO nás utvrdzuje v tom, že naše rozhodnutie je správne a preto túto kryptomenu určite odporúčame aj Vám.

Zdroj: https://www.red-pulse.com