Skupina ministrov financií EÚ vydala vyhlásenie o politických aspektoch digitálneho eura

Ministri financií krajín eurozóny po stretnutí v Bruseli zverejnili vyhlásenie o zavedení digitálneho eura. Euroskupina sa pravidelne stretáva, aby spoločne diskutovala o politických rozmeroch potencionálnej digitálnej zmeny. Euroskupina potvrdila svoju podporu výskumu digitálneho eura a poznamenala, že niektoré z posudzovaných prvkov dizajnu a používania si zjavne budú vyžadovať politické rozhodnutia.

Vyhlásenie Euroskupiny sa zaoberalo tým, aby Európska centrálna banka a Európska komisia informovali Euroskupinu a členské štáty EÚ o vývoji pri vytváraní digitálneho eura. Skupina taktiež vymenovala problémy, ktoré spozorovala, vrátane environmentálnych vplyvov digitálnej meny, súkromia, finančnej stability a ďalších súvisiacich otázok.

 Vo vyhlásení sa uvádzalo:

„Euroskupina sa domnieva, že zavedenie digitálneho eura, rovnako ako aj jeho hlavné črty a možnosti dizajnu si vyžadujú politické rozhodnutia, ktoré by mali byť riadne prediskutované a následne prijaté na politickej úrovni.“