Peking odhalil plán pre rozvoj Metaverse

Metaverse je pojem, ktorý bol drvivej väčšine známy až koncom minulého roku, keď sa CEO spoločnosti Facebook (Meta) Mark Zuckerberg začal o tento sektor zaujímať. Dnes Vám však prinášame informácie o meste Peking, ktoré sa rozhodlo odhaliť svoj plán na rozvoj metaverza. Do roku 2025 totiž plánuje pekingská vláda vytvoriť viac ako 100 spoločností, ktoré budú využívať základné technológie metaverse.

Tento plán plánuje pekingská vláda naplniť do dvoch rokov, pričom vývojový program bude integrovať technické prístupy, ako je 3D vizualizácia a geografický informačný systém (GIS), a vyvinie digitálnu platformu vizuálneho mestského priestoru. Peking však okrem toho plánuje vytvoriť viac ako 100 spoločností, ktoré sa chopia základných metaverzných technológií, a na podporu tohto plánu využijú používanie metaverza vo vzdelávaní a cestovnom ruchu.

Zdroj