Pád ďalšej banky v USA, ktorá je opäť blízka kryptomenám

Po zatvorení Silvergate Bank a po páde poprednej Silicon Valley Bank (SVB), americkí regulátori v nedeľu (12.3.) opäť pristúpili k uzavretiu už tretej americkej banky. Rovnaký osud postihol aj newyorskú Signature Bank, ktorej zatvorenie predstavuje tretí najväčší krach v americkom bankovom systéme.

Kontrolu nad Signature Bank prevzal Federálny úrad na ochranu vkladov (FDIC). K rozhodnutiu uzavrieť Signature Bank mal dopomôcť aj FED (americká centrálna banka). FED po vzájomnej konzultácií s FSDIC a NYDFS prišiel k záveru, že ich spoločnou hlavnou úlohou je ochrániť ekonomiku USAposilniť dôveru verejnosti v bankový systém. Všetky nasledujúce kroky boli urobené tak, aby obmedzili odliv financií vkladateľov Signature Bank a aby zabránili ďalšiemu bankrotu. FED ubezpečil, že rovnako aj ako v prípade SVB, aj v tomto prípade by mali byť všetci vkladatelia chránení. Platí to samozrejme len pre fyzické osoby, ktoré mali v Signature Bank svoje financie. Netýka sa akcionárov a nepoistených vkladov. Signature Bank mala mať k 31. decembru vklady v hodnote 88 miliárd dolárov.