Nový obrovský problém svetovej ekonomiky: Okrem bankovej krízy hrozí aj úverová!

Už od marca tohto roku po páde prvej veľkej americkej banky Silvergate, sa pojmy banková kríza a úverová kríza stali hlavným bodom záujmu. Nasledoval pád ďalších troch amerických bánk za obdobie kratšie ako 2 mesiace. To značí jediné – v bankovom systéme nie je niečo v poriadku.

I keď v Európe takúto neistotu nepociťujeme a naše banky sú vo výbornej kondícií, v USA prevláda panika z bankovej a úverovej krízy. Ale je pravdou, že aj v Európe je úrokové zaťaženie stále vyššie a do konca roka by malo presiahnuť 5,25 %.

Stav bankového sektora, vystaveného veľkým problémom, je údajne najhorší od krízy v roku 2008 a zlepšenie vo forme zotavovania a znižovania úrokového zaťaženia, je pre rok 2023 nereálnym scenárom.