Kryptoburzám v Južnej Kórei budú hroziť tvrdé sankcie za nedodržiavanie predpisov FSC

Južná Kórea zintenzívňuje dohľad nad kryptomenami, o čom svedčí aj včerajšia správa FSC, ktorej cieľom je sankcionovať kryptoburzy v prípade, že sa dopustia nezákonnej činnosti.

Tlačová správa objasňuje najmä tri nariadenia týkajúce sa (v prvom prípade) nahlasovania podozrivých transakcií a povinnosti prijať opatrenia na ich odhalenie. V takom prípade FSC odporúča ustanoviť zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na veľké transakcie a nahlasovať ich.

Cieľom druhého nariadenia je uchovať si všetky informácie, najmä informácie týkajúce sa podozrivých transakcií. Posledné a teda tretie nariadenie ukladá kryptoburze povinnosť obchodovať iba s klientmi, ktorí prešli takzvanou hrubou identifikáciou, preto je potrebné vykonať dôkladné overenie totožnosti obchodníkov s kryptomenami. Čo sa týka výšky sankcií v prípade porušenia, bude sa pohybovať v rozmedzí od 30 do 100 miliónov wonov (približne 26 000 – 88 000 dolárov). FSC však dodáva, že za určitých okolností je možné tieto sankcie znížiť o 50%.

Zdroj: