Kariéra Cryptotips

Pridajte sa k nám a začnite si budovať svoju kariéru v Cryptotips

IMG_6090

Čo môžete získať?

– členstvo zdarma
– pasívny príjem
– rôzne bonusy

Ako to celé funguje?

– priveďte ľudí pod vaším affiliate odkazom
– dosiahnite rôzne úrovne hodnotenia
– vybudujte si svoj pasívny príjem
– získajte rôzne bonusy

Ako dosiahnuť jednotlivé úrovne ?

Úroveň Moon

Potrebujete 3 aktívnych členov so zaplateným členstvom
Získavate free členstvo a 15% z 1 úrovne každého ďalšieho člena.

Úroveň Mercury

Potrebujete 12 aktívnych členov so zaplateným členstvom
Získavate free členstvo, 15% z priamych členov a 2% z druhej línie
Bonus 100$

Úroveň Venus

Potrebujete 30 aktívnych členov so zaplateným členstvom
Získavate free členstvo, 16.5% z priamych členov a 2% z druhej línie
Bonus 200$

Úroveň Mars

Potrebujete 60 aktívnych členov so zaplateným členstvom
Získavate free členstvo, 18% z priamych členov a 3% z druhej línie
Bonus 500$

Úroveň Jupiter

Potrebujete 100 aktívnych členov so zaplateným členstvom
Získavate free členstvo, 20% z priamych členov a 3% z druhej línie
Bonus 1000$

Úroveň Saturn

Potrebujete 250 aktívnych členov so zaplateným členstvom
Získavate free členstvo, 22% z priamych členov a 4% z druhej línie
Bonus 2500$

Úroveň Uranus

Potrebujete 500 aktívnych členov so zaplateným členstvom
Získavate free členstvo, 24% z priamych členov a 4% z druhej línie
Bonus 5000$

Úroveň Pluto

Potrebujete 1000 aktívnych členov so zaplateným členstvom
Získavate free členstvo, 25% z priamych členov a 5% z druhej línie
Bonus 10 000$

Tabuľka jednotlivých úrovni

Úroveň Aktívny členovia 1. level 2. level Bonus
MOON
3
15%
-
mesačné členstvo zdarma
MERCURY
12
15%
2%
100 USD
VENUS
30
16.5%
2%
200 USD
MARS
60
18%
3%
500 USD
JUPITER
100
20%
3%
1000 USD
SATURN
250
22%
4%
2500 USD
URANUS
500
24%
4%
5000 USD
PLUTO
1000
25%
5%
10000 USD