Juhozápadná čínska provincia S‘-čchuan sa rozhodla definitívne zakázať ťažbu Bitcoinu

O nepriateľskom postoji Číny voči kryptomenám všetci vieme, nakoľko sa správy na túto tematiku šíria vždy veľmi rýchlo. Osobne sme si mysleli, že o tejto téme nebudeme nejaký čas počuť, avšak mýlili sme sa. Je to totiž len pár hodín čo svet obletela správa, že Čína aj naďalej pokračuje v boji proti kryptomenám, nakoľko sa juhozápadná čínska provincia S‘-čchuan definitívne rozhodla zakázať ťažbu Bitcoinu. Jeden z dôvodov je údajne aj ten, že krajina chce čo najrýchlejšie znížiť celkovú spotrebuje energie.

Z tejto situácie však môžu profitovať práve krajiny ako Kazachstan, ktorý ponúka všetkým ,,mining spoločnostiam“, ktoré musia Čínu opustiť, veľmi lacnú elektrinu a taktiež právnu ochranu. Kazachstan totiž už minulý rok uznal Bitcoin ako digitálne aktívum, ktoré môžete používať pri nákupe či predaji akejkoľvek komodity a celkový postoj tejto krajiny voči kryptomenám je značne odlišný, ako v prípade Číny.

Jednou z ďalších výhod tejto krajiny je aj vhodné kontinentálne podnebie, ktoré je typické chladným a veterným počasím, pričom sa v Kazachstane momentálne nachádza až 116 energetických zariadení na výrobu obnoviteľnej energie s kapacitou 1 685 MW a do roku 2050 plánuje táto krajina dosiahnuť viac ako polovicu celkovej spotreby energie v krajine práve formou obnoviteľnej a alternatívnej energie. Situáciu budeme určite sledovať, nakoľko momentálne prebieha medzi mnohými krajinami boj o to, kto „získa“ najviac ,,mining spoločností“ na svoju stranu.

Zdroj