Japonský kryptopriemysel vytvára vlastný regulačný orgán

   JAPONSKO prijalo kryptomeny veľmi rýchlo a na rozdiel od svojich ázijských „rovesníkov“ ako je Čína, Južná Kórea a India, bola krajina v mnohých ohľadoch liberálna.

   Avšak nedávna krádež na krypto burze Coincheck spôsobila stratu 530 miliónov dolárov, čo malo ničivé dôsledky pre spoločnosť, akcionárov a samotné odvetvie.

   Okrem toho revidovaný zákon o platobných službách, ktorý bol zavedený v apríli 2017, stanovil, že prevádzkovatelia virtuálnych trhov sa musia zaregistrovať a vytvoriť dobrovoľnú samoregulačnú organizáciu.

   Ale krypto priemysel už mal v tej dobe dve priemyselné skupiny, Japan Cryptocurrency Business Association (JCBA) a Japan Blockchain Association (JBA).

   Úrad pre finančné služby preto trval na zlúčení, aby vytvoril vrcholovú organizáciu, ktorá by slúžila ako samoregulačný orgán pre tento priemysel.

   Vzhľadom na smer FSA a nedávne pripojenie k Coincheck, tieto dve skupiny s návrhom súhlasili a dohodli sa, že sa stretnú a vytvoria silnejší celok, ktorý bude regulovať svojich členov a ich činnosti.

   Táto nová organizácia bude mať jednu jedinú misiu: získať (a udržať) dôveru verejnosti.

   Obe priemyselné skupiny sa podľa správy Nikkei Asia Review zlúčia na nový subjekt 1. apríla 2018.

   Predseda JCBA Taizen Okuyama a zástupca riaditeľa JBA Yuzo Kano budú pravdepodobne predsedom a podpredsedom novej organizácie.

   Prvou výzvou pre zlúčené organizácie bude riešenie vytvorenia vlastných pravidiel na ochranu klientskych aktív, odstraňovanie systémových chýb a rizík, implementácia pokynov pre inzerciu a zavedenie opatrení na zabránenie obchodovaniu s dôvernými informáciami.

   Po spustení bude nový orgán schválený japonskou Agentúrou pre finančné služby, aby získal právomoc stanoviť sankcie za porušenie svojich vlastných pravidiel.

Zdroj: link