Japonské burzy budú mať svoj vlastný samoregulačný orgán

Po hacknutí Coincheck a odcudzení 530 miliónov dolárov sa celkovo 16 registrovaných japonských búrz rozhodlo vytvoriť  samoregulačný orgán.

   Dva najväčšie japonské kryptoobchodné spoločnosti sa spojili, aby vytvorili nový samoregulačný orgán, ktorý bude spolupracovať s Financial Services Agency (FSA), finančným regulátorom krajiny, s cieľom stanoviť pravidlá a normy pre bezpečnosť investovania medzi burzami. Samoregulačný orgán, v súčasnosti bez konkrétneho názvu, vzniká spojením japonskej blockchain asociácie (JBA) a japonskej kryptomenovej asociácie (JCBA). Po minulotýždňovom dohodnutí podmienok obe skupiny spoločne vypracujú štandardy pre širší priemysel.

   Nový samoregulačný orgán tiež vytvorí a stanoví usmernenia pre počiatočné ponuky mincí (ICO) v Japonsku.

   Nový samoregulačný orgán potvrdzuje svoje predchádzajúce správy z polovice februára. Prostredníctvom nadchádzajúcich smerníc sa skupina šestnástich búrz zameria na vyhýbanie sa výpadkom systému, zvýšenie ochrany zákazníckych krypto aktív a obmedzenie obchodovania s dôvernými informáciami.

   Predsedom samoregulačného orgánu bude Taizen Okuyama, prezident obchodnej spoločnosti Money Partners Group a súčasný predseda JCBA. Vedúci predstaviteľ JBA a generálny riaditeľ burzy BitFlyer, Yuzo Kano, bude zastávať miesto podpredsedu novej skupiny.

   Po januárovom napadnutí burzy Coincheck je nový samoregulačný orgán transparentným úsilím japonského krypto odvetvia podporiť dôveru verejnosti v kryptomenový priestor.

   Ak bude regulačný orgán schválený a bude mať regulačné právomoci, môže určovať, ktoré kryptomeny, s ktorými burza pracuje budú schválené, podporované a budú na obchodnom zozname. Okrem toho bude mať nový regulačný orgán právomoc presadzovať dodržiavanie pravidiel medzi jeho šestnástimi členmi, ktorí sú už zaregistrovaní ako prevádzkovatelia kryptomenových búrz.

Zdroj: link