Japonská banka rozširuje svoje portfolio o služby súvisiace s NFT a Web3.0

Je to len pár dní čo sme Vás informovali o tom, že Tokijská univerzita otvorí niekoľko študijných programov zameraných na Metaverse a dnes tu máme ďalšie správy z tejto krajiny súvisiace s krypto odvetvím. Aby sme boli presnejší, druhá najväčšia japonská banka Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) rozširuje svoje portfolio o služby súvisiace s NFT a Web3.0. Cieľom banky je vytvoriť tokenové obchodné laboratórium na testovanie týchto nových technológií v spolupráci so spoločnosťou Hashport, ktorá poskytuje služby tokenizácie a zoznamov v Japonsku.

Podľa mnohých odborníkov by práve toto rozšírenie služieb v súvislosti s druhou najväčšou bankou Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) mohlo prispieť k tomu, že mnoho spoločností z celého sveta by sa taktiež pridali do obchodovania s digitálnymi aktívami. Dlhodobým zámerom SMBC je rozširovať obchody s tokenmi v Japonsku, pričom spolupráca medzi SMBC a Hashport tiež vytvorí tzv. laboratórium obchodných tokenov, ktoré sa bude „zapájať do prieskumov, výskumu a demonštračných experimentov súvisiacich s propagáciou obchodu s tokenmi“. Zdá sa teda, že Japonsko je ďalšou krajinou, ktorá pristupuje voči tomuto odvetviu s priateľským postojom.

Zdroj