Hlavné centrálne banky sveta mimoriadne zasadajú!

Hlavné centrálne banky počas nedeľného večera mimoriadne zasadali. Federálny rezervný systém USA spoločne rokoval s centrálnymi bankami Bank of England, Bank of Canada, Bank of Japan, Európskou centrálnou bankou Švajčiarskou národnou bankou. V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v ekonomike a krach 3 veľkých bánk v USA a problémoch s Credit Suisse, pristúpili k ráznemu kroku navýšenia likvidity.

Bank od England informovala o výsledkoch rokovania v tlačovej správe: „Medzi bankami nastáva koordinovaná akcia na zlepšenie poskytovania likvidity prostredníctvom stálych dohôd o swapovej linke likvidity v amerických dolároch. Aby sa zlepšila efektívnosť swapových liniek pri poskytovaní financovania v amerických dolároch, centrálne banky ponúkajúce operácie v amerických dolároch, súhlasili so zvýšením frekvencie operácií so 7-dňovou splatnosťou z týždennej na dennú. Tieto denné operácie sa začnú v pondelok 20. marca 2023 a budú pokračovať minimálne do konca apríla.“