Európska únia nemôže zakázať ťažbu Bitcoinu

   Ťažba kryptomien je v Európe úplne legálna a podľa komisárky EÚ podlieha štandardným pravidlám. Vo vyhlásení zverejnenom minulý týždeň Mariya Gabriel, európska komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, sa zaoberala obavami o energeticky náročný proces pri ťažbe kryptomien a zároveň objasnila regulačný status tohto odvetvia.

Gabriel povedala:

„Ak sa energia spotrebovaná na túto činnosť vyrába podľa zákona, neexistuje žiadny právny základ, ktorý by ju zakazoval alebo dokonca ju obmedzoval. Keďže ťažba kryptomien nie je nezákonnou činnosťou, Komisia doteraz neuskutočnila žiadne aktivity na sledovanie.“

   Ako ekonomickú aktivitu využívajúcu elektrickú energiu však ťažba podlieha pravidlám EÚ týkajúcim sa energetickej účinnosti, energetiky a emisií skleníkových plynov.

   Gabriel ďalej uviedla, že Európska Komisia bude pokračovať v sledovaní narastajúceho dopadu kryptomien na spotrebu energie a dopyt.

Ťažba Bitcoinu

   Ako už uviedla komisárka, v súčasnosti nie je jasné, v akom množstve prebieha ťažba Bitcoinu v EÚ. Ťažba je v súčasnosti stále koncentrovaná v Číne, napriek náznakom, že regulačné orgány môžu ovplyvniť toto odvetvie. Napriek tomu nemožno vylúčiť, že časť ťažby prebieha v EÚ, dodala Gabriel.

   Ako nedávno uviedol Washington Post, Island, ktorý vyrába väčšinu svojej vlastnej elektrickej energie prostredníctvom vodných elektrární, má v súčasnosti viac perspektívnych projektov ťažby kryptomien, než by mohol zásobovať energiou ostrova. Island však nie je plnoprávnym členom EÚ, ale je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

   Odborníci uviedli, že samotná ťažba Bitcoinu spotrebuje zhruba 0,14 percenta svetových dodávok elektrickej energie a domnieva sa, že niektorí z odvetvia blockchainu tvoria silný stimul pre experimenty s trvalo udržateľnými energetickými riešeniami.

   Zdá sa, že obchodný model je založený na očakávaniach budúcej vysokej hodnoty kryptomeny. Pokiaľ cena elektrickej energie pokrýva náklady na výrobu elektrickej energie, rastúca spotreba a náklady pravdepodobne zmenia dopyt a hodnotu kryptomien.

   Je dôležité poznamenať, že mnohé sľubné aplikácie využívajúce blockchain technológiu nemajú rozsiahlu spotrebu energie.

Zdroj: link1 link2