Čína má nový krypto rebríček

Poradie krypto projektov vytvorených čínskou vládou bolo revidované a boli pridané dva nové kryptografické projekty. EOS je na vrchole rebríčka 30 krypto projektov. Ethereum klesol na druhé miesto, zatiaľ čo Bitcoin klesol na 17. miesto.

Čínske centrum pre rozvoj informačného priemyslu (CCID), ktoré spadá pod ministerstvo priemyslu a informačných technológií zrevidovalo svoj ranking krypto projektov. Prvý rebríček bol zverejnený minulý mesiac, k tomu aktuálnemu boli pridané ďalšie dva projekty – EOS a Nebulas.

Pracovná skupina CCID urobila určité zmeny v štruktúre hodnotenia:

Model hodnotenia druhej fázy bol optimalizovaný v porovnaní s prvou fázou. Algoritmus hodnotenia bezpečnosti bol vylepšený a bol pridaný indikátor hodnotenia na uľahčenie rozvoja verejných uzlov.

Základný model posudzovania technológií sa však nezmenil, vysvetlila skupina. Hodnotiace kritériá sú stále zamerané na tri aspekty celkových krypto projektov: základná úroveň zobrazovanej technológie, užitočnosť aplikácie a inovatívnosť projektu. Nie je tu ale zmienka o typických faktoroch, ktoré sa používali na klasifikáciu krypto zdrojov, ako sú likvidita, objem, adopcia alebo cena.

EOS, ktorý nebol zahrnutý do pôvodného zoznamu, kraľuje tomu duhému. Ethereum, ktorý sa minulý mesiac umiestnil na prvom mieste, teraz spadol na druhé miesto. Bitcoin klesol z 13. miesta na 17. miesto. Bitcoin Cash mierne klesol z 25. miesta na 28. miesto.

„EOS bol uvedený do prevádzky 10. júna. Hoci sa vyskytli nepríjemnosti, napríklad krátkodobé pozastavenie, bol vysoko aktívny v oblasti technologických inovácií a rýchlosť aktualizácie softvéru bola stále jednou z verejných reťazcov novej generácie,“ vysvetlil CCID. „Kvôli jeho krátkemu on-line času však zostáva zachovaná stabilita siete.“

Centrum uviedlo:

Výsledky ukázali, že hodnotiaci index EOS 161,5 bol zaradený na prvé miesto v zozname indexov hodnotenia. Ethereum, hráč č.1 v predchádzajúcom období, získal druhé miesto s kombinovaným skóre 138,4. Bitcoin s hodnotením 91,5 zaujal 17. miesto.

Dva dni po vydaní čínskeho rankingu vydalo EOS Core Arbitration Forum svoje prvé cenzúrne opatrenie, v ktorom žiada ťažiarov, aby odmietli „spracovávať transakcie akéhokoľvek druhu pre príslušné mená účtov EOS a/alebo verejné kľúče, až do ďalšieho preskúmania požiadaviek.“ V ponuke je zahrnutých 27 rôznych adries peňaženiek.

Zdroj: link